Velkommen til Dybendal Vandværks hjemmeside

Her kan du læse om seneste nyt, samt informationer om bla. vandets kvalitet, kontrol med vandet, samt finde mange andre nyttige oplysninger.

Vandværket råder over 1 boring:

Dybendal vandværk forsyner i dag 77 husstande med godt drikkevand
Forsyningsområde: Grundejerforeningen Dybendal, samt dele af nærved liggende veje Veddevej,
Buskehuse, Døjringevej og Dybendalvej
Vandværkets adresse er Døjringevej 23 D og har boringsnummer DGU: 210.582
Bygning og ejendom ejes af Dybendal Vandværk a.m.b.a. herudover benyttes en del af bygningen
tillige af SEASNVE som transformatorstation.


Hold øje med dit vandforbrug:
Aflæs din vandmåler månedligt, og undgå ubehagelige overraskelser, når vandregningen kommer.
Check derfor dit vandforbug jævnligt, – Der er mange penge at spare.

Betaling og opkrævning
Vandregning bliver delt i 2, så der bliver aconto opkrævning oktober måned.

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt:
Se beredskabsplan her
JN service ApS
Udbyhøjvej 8
4180 Sorø
Tlf. 57833606
mobil 20 92 84 17

Mail:jesper@JN-service.dk
www.jn-service.dk

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt:
Dybendal Vandværk
Døjringevej 25
4180 Sorø

Mail: info(snabel-a)dybendal-vand.dk

Du kan også udfylde formularer under Selvbetjening

Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: Mogens Hauge Hansen, mail: info@dybendal-vand.dk

Henvendelse vedrørende hjemmesiden, sker via Mogens Hauge Hansen, mail: info@dybendal-vand.dk eller Lars Baad-Jensen, webmaster, webmaster@dybendal-vand.dk

 

fdv